Зміст

<< Головна УГКЦ

  Собор:
 IV-a сесія
 Канонічні основи
 Статут Собору
 Попередні сесії
   В розділі...
    <<< Назад
• Привітання
• 2. Доповідь Владики Гузара
• 3. Доповідь о. Б.Панчака
• 4. Доповідь п. П.Диркач
• Мирянські організації - мета і завдання
• Формація і духовність мирян
• Мирянські організації
• Привітання Апостольського нунція
• Сім’я яку творять миряни
• Євангелізація в сім’ї
• Роль мирян у Христовій церкві
 Наша мирянська ційсність у Бразилії
• Співвідношення духовенства і мирян в церкві
• Проповідь Владики Софрона Мудрого
   Наша мирянська ційсність у Бразилії

Матеріали
III-го Архиєпархіального Собору
Львівської Архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви
“Ісус Христос – джерело відродження українського народу”

Львів-Рудно
Львівська Архиєпархіальна Семінарія Святого Духа
26-30 грудня 2001 р.Б.


Владика Єфрем Кривий:
«НАША МИРЯНСЬКА ДІЙСНІСТЬ У БРАЗИЛІЇ»

Слава Ісусу Христу!

В одному із повідомлень про тематику цього Собору було задек-ларовано, що кожна єпархія повинна представити сучасний стан своїх мирянських організацій та їхню діяльність в єпархії.

Отже, дотримуючись цього рішення, хочу подати короткий, але дійсний (реальний) звіт про мирянські організації, які зараз існу-ють і корисно діють у нашій єпархії в Бразилії.

Немає сумніву, що в нашій Церкві в Бразилії миряни викону-ють свою активну місію в щирій і готовій співпраці з душпастирями. В печатках нашого поселення, в загальних рисах, Церква про-являла деякий клерикалізм. Ясно, невідрадні обставини до того змушували. В скорому часі зайшли зміни. І дуже корисні.

Щодо осередків чи дочірніх церков-спільнот, де священик при-їжджав чи приїжджає лише раз на місяць або й рідше, там повніс-тю діє церковне життя. Не тільки в місцевостях, де провід мають сестри-монахині або катехитки, але й у спільнотах, де їх немає. Чоловіки, жінки - громадські лідери, дяки, молодь - провадять Богослуженнями, набоженствами, організовують читання побожних книжок, преси, допильновують церковних риз, приокраси церкви, церковних маєтків, подвір'я, парохіяльних будівель, цікавляться церковними справами, вкладають собі порядок сходин чи набоженств, сплановують працю та з власної ініціативи - молитвою чи матеріально - спомагають духовенство і чернецтво.

Організації (мужчин і жінок) і їхня діяльність

1. Товариство «Апостольства Молитви». Існує від 1898 року. За-раз всіх гуртків - 428, а членів - близько 25 тисяч. Існують при всіх парохіях і дочірніх церквах. Теж там, де немає церкви (в колоніях). Воно є справжніми "легенями" нашої Церкви і "колискою" свяще-ничих і монаших покликань.

2. Єпархіальні Комісії: «Літургійна», «Катехитична», «Української Християнської Сім'ї», «Молодіжна», «Покликань і Апостольства Молитви».

3. Парохіяльні пасторальні Ради (Ще не у всіх парохіях!).

4. Церковні і цвинтарні Комітети - права рука священиків.

5. Курси передшлюбні і для хресних батьків-матерів.

6. Щорічні Катехитичні Курси: (в 4-х циклах) з метою формації християнських лідерів. Предмети: Св. Письмо, Св. Літургія, Св. Тайни, обряд, різні набоженства, літургійний, церковний і народ-ний спів, катехизм, історія УКЦеркви, історія України, катехитика, головні поняття і засади педагогіки, методології, психології, україн-ська мова, наші церковні і народні звичаї, традиції, головні засади гігієни та інше.

7. Недільні і святочні культи (де нема священика, ні сестер, ні катехиток).

8. Реколекції для членів «Апостольства Молитви». Щомісячні збори.

9. Християнські Курсільос (занепадає).

10. Всеєпархіальний з'їзд «Апостольства Молитви» (31.X. - 01.ХІ. 1998 р.) з нагоди 100-річчя від його заснування в Бразилії.

11. Українсько-Бразилійське Центральне Представництво у співдії з Церквами - Католицькою і Православною.

Організації молодіжні і дитячі (їхня присутність і діяльність)

1. Молодіжне товариство «Марійської Дружини» - дівчат і хлоп-ців (не у всіх парохіях).

2. Групи «Католицька молодь» при парохіях і при дочірніх цер-квах.

3. Замкнені реколекції, зокрема для студіюючої молоді.

4. Великопостні обнови - одноденні.

5. Молодіжні парохіяльні і міжпарохіяльні з'їзди.

6. Міжпарохіяльні взаємні відвідини і участь у відправах.

7. Щорічна Молодіжна Марійська проща - відпуст.

8. Зберігання звичаю колядування (Різдво) і гаївок (Великдень).

9. Щорічний Конорес Українсько-Бразилійської Молоді - харак-теру релігійно-культурного.

10. Фольклорні групи дітей, підлітків і молоді в різних осеред-ках.

11. Асоціація «Українсько-Бразилійська Молодь». Філії у всіх парохіях.

12. Дитяче товариство «Євхаристійного Лицарства».

13. Щорічні інтенсивні січневі катехизації.

Проблеми і потреби

1. Проявляється щораз то поважніша проблема зі знанням ук-раїнської мови (4-а і 5-а генерація!).

2. Наша Літургія. Конечність деяких змін, чи радите достосувань. Обставини, оточення і співжиття (з абсолютною більшістю римо-католиків!) того вимагають.

3. Журба про сумлінне зберігання наших церковних, літургій-них і культурно-суспільних традицій, звичаїв.

4. Журба про усвідомлення мирянами приналежності до своєї Церкви, обряду.

5. Журба про докладне вияснення таких понять: Церква, Ієрар-хія, Єпархія і Особи посвяченого життя,

6. Журба про належне оцінювання, співвідповідальність і спів-працю з духовними цінностями та про покликання до священичого, чернечого чи посвяченого життя.

7. Журба про кращу і ефективнішу спомогу наших харитативних і культурних українських заведень.

8. Журба про домогу біднішим українським спільнотам.

9. Журба і постійна праця над формацією мирянських лідерів.

10. Журба про те, як церковне зорганізувати наших професіо-налів.

11. Про належне усвідомлення на політичному полі. У тому напрямі: необхідність постійної, гармонійної і наполег-ливої праці отців, сестер всіх наших Згромаджень, катехиток і ми-рянських лідерів.

© Розробка та розміщення - TRC, 2001