Зміст

<< Головна УГКЦ

  Собор:
 IV-a сесія
 Канонічні основи
 Статут Собору
 Попередні сесії
   В розділі...
    <<< Назад
• Відкриття Архиєпархіального Собору
• Вступне слово
• Аналіз обставин життя українців
• Співдоповідь на тему: «Освіта»
• Люди з особливими потребами
• Співдоповідь на тему: «Люди з вадами слуху»
• Співдоповідь
• Аборти, евтаназії та допоміжні репродуктивні технології
• Аборти, контрацептиви, евтаназія
• Гідність людської особи та деякі межові медичні практики
• Особисті узалежнення
• Наркоманія
• Розлучення і занепад родинного життя
• Проблеми розлучення і прийняття Святих Тайн
• Корупція як соціальний феномен і як моральна проблема
• Заключне слово
• Резолюція про кризовий стан суспільства та шляхи його подолання
• Резолюція про освіту
 Резолюція про роль Церкви у вирішенні проблем людей з особливими потребами
• Резолюція про шляхи вирішення проблем, пов’язаних з абортами та евтаназією
• Резолюція про душпастирську опіку Церкви над особами узалежненими від алкоголю і наркотиків
• Резолюція про кризовий стан сім'ї у сучасному суспільстві
• Резолюція про суспільні хвороби та пошук Церквою шляхів їх подолання
   Резолюція про роль Церкви у вирішенні проблем людей з особливими потребами

Матеріали
III-го Архиєпархіального Собору
Львівської Архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви
“Ісус Христос – джерело відродження українського народу”

Львів-Рудно
Львівська Архиєпархіальна Семінарія Святого Духа
26-30 грудня 2001 р.Б.


Резолюція про роль Церкви у вирішенні проблем людей з особливими потребами

Основуючись на одкровенні Християнства про високу гідність кожної людської особи, ми, делегати Архиєпархіального Собору, звертаємо увагу на важливе місце і роль людей з особливими потребами, необхідність їх активної повноправної участі у всіх сферах життя та діяльності Церкви і суспільства. Покладаючись на віру у Пресвяту Тройцю, як первообраз спільноти і єдності осіб, продовжуючи традиції милосердя нашої Церкви та слідуючи постановам Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького, у їх практичному вирішенні Собор:

1. Наполягає на необхідності систематичного здійснення Церквою просвітницької роботи щодо гідності людей з особливими потребами.

2. Пропонує доповнити навчально-виховні програми духовних навчальних закладів Церкви предметом з підготовки капеланів до праці з неповносправними особами.

3. Заохочує парохів до створення припарохіальних спільнот для осіб з особливими потребами та їх родин і тісної співпраці з Центром духовної підтримки при Львівській Богословській Академії.

4. Вважає за доцільне створити координаційний орган — Патріаршу комісію у справах осіб з особливими потребами та створення капеланських центрів для людей з різного роду неповносправностями і просити відповідного рішення Глави УГКЦ Блаженнійшого Любомира.

5. Закликає активніше залучати осіб з особливими потребами до літургійного життя Церкви.

6. Для створення належних умов участі неповносправних осіб в літургійному житті Церкви, за можливістю, обладнати існуючі храми пандусами, а при проектуванні нових храмів обов’язково передбачати їх наявність.

7. Церковним структурам, що координують роботу з неповносправними, разом з Центром духовної підтримки при Львівській Богословській Академії та іншими зацікавленими громадськими організаціями систематично організовувати та проводити навчальні семінари і конференції для висвітлення проблем осіб з особливими потребами та їх родин, та на основі цього здійснювати підготовку і видання різноманітних методичних посібників.

8. Звернутися до авторів релігійних телепередач з проханням розпочати процес запровадження сурдоперекладу, як прояву вирозуміння до потреб неповносправних осіб.

© Розробка та розміщення - TRC, 2001