Зміст

<< Головна УГКЦ

  Собор:
 IV-a сесія
 Канонічні основи
 Статут Собору
 Попередні сесії
   В розділі...
    <<< Назад
• Відкриття Архиєпархіального Собору
• Вступне слово
• Аналіз обставин життя українців
• Співдоповідь на тему: «Освіта»
• Люди з особливими потребами
• Співдоповідь на тему: «Люди з вадами слуху»
• Співдоповідь
• Аборти, евтаназії та допоміжні репродуктивні технології
• Аборти, контрацептиви, евтаназія
• Гідність людської особи та деякі межові медичні практики
• Особисті узалежнення
• Наркоманія
• Розлучення і занепад родинного життя
• Проблеми розлучення і прийняття Святих Тайн
• Корупція як соціальний феномен і як моральна проблема
• Заключне слово
• Резолюція про кризовий стан суспільства та шляхи його подолання
• Резолюція про освіту
• Резолюція про роль Церкви у вирішенні проблем людей з особливими потребами
 Резолюція про шляхи вирішення проблем, пов’язаних з абортами та евтаназією
• Резолюція про душпастирську опіку Церкви над особами узалежненими від алкоголю і наркотиків
• Резолюція про кризовий стан сім'ї у сучасному суспільстві
• Резолюція про суспільні хвороби та пошук Церквою шляхів їх подолання
   Резолюція про шляхи вирішення проблем, пов’язаних з абортами та евтаназією

Матеріали
III-го Архиєпархіального Собору
Львівської Архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви
“Ісус Христос – джерело відродження українського народу”

Львів-Рудно
Львівська Архиєпархіальна Семінарія Святого Духа
26-30 грудня 2001 р.Б.


Резолюція
про шляхи вирішення проблем,
пов’язаних з абортами та евтаназією

В даний час в Україні помітне загрозливе зниження рівня народжуваності. Нація “старіє”, число громадян України скорочується. І прогнози на майбутнє більш ніж невтішні. Однією з глобальних причин цього є небувале поширення абортів та катастрофічне зниження рівня народжуваності.

Ми, делегати Архиєпархіального Собору, визнаючи практику абортів та евтаназії свідомим чоловіковбивством, пропонуємо:

1. Просити Синод єпископів вийти з пропозицією до Верховної Ради України про створення законодавчої бази, згідно з якою аборти та евтаназія кваліфікуватимуться як свідоме вбивство.

2. Формувати усвідомлення суспільством того, що так звані контрацептиви є ранньоабортивними засобами.

3. Курії Львівської Архиєпархії:

  створити при шпиталі Митрополита Андрея Шептицького реабілітаційний центр для жінок, у яких виникли проблеми, пов’язані із незапланованою вагітністю та постабортивними синдромами;
  скласти чіткий план щодо проведення деканальних семінарів для священиків на тему: “Аборти і абортивні засоби: проблеми і пошуки шляхів шанування життя”.

4. Рекомендувати Чернечому Згромадженню Сестер Пресвятої Родини організувати притулок для жінок, які перебувають у кризових ситуаціях, пов’язаних із вагітністю.

5. Рекомендувати парохам: створити при парохіях товариство “Рух за життя” та надавати моральну і матеріальну допомогу жінкам, які відмовилися від штучного припинення вагітності; сприяти підготовці консультантів з природнього планування родини в Інституті Захисту Життя.

6. Надати всебічну підтримку постійно діючому курсу підготовки до подружнього життя при Львівській Богословській Академії і при деканатах, скеровувати на них представників парохій, в тому числі їмостей.

7. Розвинути посеред молоді навчання про природні методи планування родини, не трактуючи їх як новий спосіб контрацепції, підтримувати і використовувати досвід Інституті Захисту Життя.

8. Створити курси для священиків і розробити методичні посібники для підготовки молоді до Святої Тайни Подружжя.

9. Сприяти реалізації на належному рівні курсу “Етики подружнього життя” у старших класах середніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах I–го і II–го рівнів акредитації.

10. Спільно із відповідними органами державного управління налагодити при жіночих консультаціях впровадження служб з надання інформації про природні методи планування родини на християнських засадах.

11. Висвітлювати у ЗМІ та навчальних програмах науку Церкви про недопустимість абортів та абортивних засобів.

12. Домагатися усунення із ЗМІ вульгарних зображень, сцен насильства та реклами контрацептивів.

13. Ініціювати проведення та брати активну участь у теле- та радіопередачах стосовно питань морально-етичних проблем та планування сім’ї. Давати оцінку використання будь-яких контрацептивів з позиції християнської моралі.

14. Реалізувати програму боротьби з абортами і евтаназією шляхом створення спільнот “Pro life”, як це зроблено у Львівській Богословській Академії: товариств приятелів хворих, братств, розвитку волонтерського руху.

15. У часі передшлюбної катехизації та молодого подружжя, формувати їх розуміння морально-етичних та фізіологічних наслідків переривання вагітності та користування засобами контрацепції. Змістити акцент у системі виховання з теми гріха на тему чеснот (в даному випадку, чистоти як доподружньої, так і подружньої).

16. Священикам створювати припарохіальні родинні порадні, консультаційні пункти (центри), із залученням фахівців: психологів, лікарів, богословів, педагогів з числа практикуючих християн.

17. Налагодити тісну співпрацю з державними органами охорони здоров’я у плані створення і реалізації комплексної програми з питань збереження життя.

18. Спільно з державними органами освіти переглянути існуючі програми статевого виховання шкільної та студентської молоді та розробити їх нові редакції у світлі Христової Євангелії та вчення Церкви, залучаючи до цієї праці: священиків, медиків, катехитів, педагогів і психологів.

19. Звернути окрему увагу Асоціації гінекологів на недопустимість пропаганди здійснення абортів та використання контрацептивних засобів у лікувальних закладах.

20. Підготувати звернення до Президента України п.Л.Кучми, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України:

  про невідповідність з моральними християнськими принципами ст. 48, 50 Закону України “Про охорону здоров’я” Конституції України та вимагати відмінити їх;
  з вимогою щодо припинення співпраці на державному рівні з Міжнародною Федерацією планування сім’ї, яка поширює і пропагує абортивні засоби.

21. Розширення мережі “телефонів довіри”.

22. Синодальній комісії з питань освіти і виховання заохочувати і скеровувати на навчання студентів за фахом “Біоетика” у закордонні Католицькі університети.

23. Звернутися до Глави УГКЦ Блаженнішого Любомира з проханням видати пастирські листи, якими:

  зобов’язати парохів інформувати мирян про важкість злочину абортів і шкідливість контрацептивів;
  застерегти медперсонал, що працює у сфері гінекології, про недотримання Божої заповіді “Не убий”!

24. Здійснити заходи щодо активізації роботи Комісії у справах сім’ї Львівської Архиєпархії.

З метою забезпечення виконання пп. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 цієї резолюції рекомендуємо у Львівській Архиєпархії об’єднати зусилля: Комісії у справах сім’ї Львівської Архиєпархії, Інституту родини і подружнього життя Львівської Богословської Академії, Інституту захисту життя, Осередку медичних капеланів і Асоціації медиків.

© Розробка та розміщення - TRC, 2001