Зміст

<< Головна УГКЦ

  Собор:
 IV-a сесія
 Канонічні основи
 Статут Собору
 Попередні сесії
   В розділі...
    <<< Назад
• Відкриття Архиєпархіального Собору
• Вступне слово
• Аналіз обставин життя українців
• Співдоповідь на тему: «Освіта»
• Люди з особливими потребами
• Співдоповідь на тему: «Люди з вадами слуху»
• Співдоповідь
• Аборти, евтаназії та допоміжні репродуктивні технології
• Аборти, контрацептиви, евтаназія
• Гідність людської особи та деякі межові медичні практики
• Особисті узалежнення
• Наркоманія
• Розлучення і занепад родинного життя
• Проблеми розлучення і прийняття Святих Тайн
• Корупція як соціальний феномен і як моральна проблема
• Заключне слово
• Резолюція про кризовий стан суспільства та шляхи його подолання
• Резолюція про освіту
• Резолюція про роль Церкви у вирішенні проблем людей з особливими потребами
• Резолюція про шляхи вирішення проблем, пов’язаних з абортами та евтаназією
• Резолюція про душпастирську опіку Церкви над особами узалежненими від алкоголю і наркотиків
 Резолюція про кризовий стан сім'ї у сучасному суспільстві
• Резолюція про суспільні хвороби та пошук Церквою шляхів їх подолання
   Резолюція про кризовий стан сім'ї у сучасному суспільстві

Матеріали
III-го Архиєпархіального Собору
Львівської Архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви
“Ісус Христос – джерело відродження українського народу”

Львів-Рудно
Львівська Архиєпархіальна Семінарія Святого Духа
26-30 грудня 2001 р.Б.


Резолюція про кризовий стан сім'ї у сучасному суспільстві

Від початку людства сім'я і родина складали основну клітину суспільства. Добра родина завжди була і залишається міцною підвалиною кожної держави.

Згідно з вченням Церкви сім'я є місцем присутності Бога, своєрідною домашньою державою. Церква, як спільнота віруючих, у своїй історії завжди займалася проблемами кожної родини. Прийнятий II Ватиканським Собором документ "Gaudim et spes" ("Радість і надія") ще раз вказує на важливість родини у суспільстві. Оскільки розлучення руйнує сім'ю, як місце присутності Бога, ми, делегати Собору Львівської Архиєпархії, розглянувши та обговоривши доповіді і виступи стосовно цієї проблеми, пропонуємо:

1. Забезпечити виконання постанов попереднього Єпархіального Собору, темою якого була "Сім'я".

2. Рекомендувати секретаріатові Собору підготувати окремий витяг із доповіді о. д-ра Михайла Пришляка щодо проблеми розлучення та прийняття Святих Тайн і поширити його серед духовенства та вірних.

3. Доручити Комісії у справах сім'ї Львівської Архиєпархії спільно з управліннями освіти та культури Львівської обласної державної адміністрації розробити низку заходів, які б формували у свідомості молоді образ християнської родини та усвідомлення радості материнства і батьківства.

4. Доручити Комісії у справах сім'ї Львівської Архиєпархії спільно з Інститутом родини і подружнього життя Львівської Богословської Академії забезпечити парохів відповідними програмами дошлюбної катехизи.

5. Доручити Інституту родини і подружнього життя Львівської Богословської Академії розробити для Церкви єдину форму дошлюбного протоколу та вдосконалити Книгу реєстрації подруж.

6. Доручити Комісії у справах сім'ї та Комісії у справах молоді Львівської Архиєпархії, Інституту родини і подружнього життя Львівської Богословської Академії із залученням духовенства, студентів духовних навчальних закладів та учителів "Християнської етики", спільно з управлінням освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації організовувати у старших класах середніх навчальних закладів дискусії, "круглі столи" з питань підготовки до подружнього життя на засадах християнської моралі.

7. Відродити традиції здійснення обряду заручин, які тривали б щонайменше 6 місяців.

8. В часі душпастирської підготовки і проведення дошлюбної катехизи парохам звернути увагу на просвітницьку роботу з батьками та майбутніми свідками подруж.

9. У духовних навчальних закладах дбати про приготування одруженого священства, подаючи його як приклад доброї християнської сім'ї.

10. Формувати в молоді поняття покликання до подружнього життя, як одного із шляхів до святості.

11. Здійснювати дбайливу душпастирську працю у світлі науки Євангелії і Церкви з вірними що розлучені або живуть на віру.

12. Рекомендувати парохам:


    — практикувати зустрічі з родинами, як при пародіях, так і в їхніх домівках, відзначати окремі ювілейні дати, організовувати різні родинні заходи (конкурси, святкування, реколекції);
    — надавати консультації з питань подружнього життя, за можливістю створити консультативні центри.

13. Доручити Інституту Церковного права Львівської Богословської Академії спільно з Митрополичим Судом роз'яснити Канон 818 Кодексу канонів Східних Церков.

14. Просити Церковний Суд не приймати заяв для уневажнення шлюбу до розгляду без потвердження пароха.

15. Звернутися до Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації з проханням ввести в курс "Основ безпеки і життєдіяльності" розділ дошлюбної підготовки молоді в християнському дусі.

16. Доручити Комісії у справах сім'ї та Комісії у справах молоді Львівської Архиєпархії розвивати і впроваджувати досвід реколекцій для родин.

17. З метою швидшого та ретельнішого розгляду справ, рекомендувати розширити штат працівників Митрополичого суду.

18. В монастирях визначити день молитви за подружні пари, які зголошуються до Митрополичого Суду за уневажненням шлюбу.

19. Просити Главу УГКЦ Блаженішого Любомира:

    — видати декрет про обов'язковість передшлюбної науки, тривалість якої повинна складати не менше як 3 місяці;
    — видати декрет про механізм делегування парохом влади своїм сотрудникам на уділення Святої Тайни Подружжя;
    — уповноважити Комісію у справах сім'ї Львівської Архиєпархії здійснювати всебічний контроль за виконанням резолюції Собору.

© Розробка та розміщення - TRC, 2001