Зміст

<< Головна УГКЦ

  Собор:
 IV-a сесія
 Канонічні основи
 Статут Собору
 Попередні сесії
   В розділі...
<<< Єпархії
• Вступ Владики Кир Михайла Сабриги
• Богословський вимір соціального життя
• Особливості соціальної місії Церкви
• Соціальні енцикліки Римських Архиєреїв
• Христос і антропологічний вимір Його діяння
• Сім’я
 Мирянський рух
• Суспільні хвороби
• Культура - наука - релігія
• Освіта
   Мирянський рух

Матеріали
Єпархіального Собору
Тернопільсько-Зборівської Єпархії
Української Греко-Католицької Церкви

“ХРИСТОС – ДЖЕРЕЛО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ”

с. Велика Березовиця
Тернопільська Вища Духовна Семінарія
25-26 грудня 2001 р.Б.Мирянський рух

Ольга Гладка

    Користуючись нагодою хочу репрезентувати проект мирянського руху, котрий починає свій розвиток завдяки спіпраці із д. п. Георгом Копецьким і маю надію реалізується на теренах нашої єпархії, хоч масштаби охоплять усю Греко-Католицьку Церкву України.

    Маючи добрий досвід роботи Молодіжної Комісії нашої єпархії має місце і розвиток інших громадських організацій та братсв нашої Церкви.

    Програми Мікро “К” – церковної служби, що служить для убогих:

 • на базі парафіяльних “К” – відкриття проектних груп милосердя для вирішення проблем даної місцевості;
 • залучення до співпраці місцевою владою та школи, медичних закладів;
 • фундаментом парафіяльних “К” – служитимуть цикл вишколів та семінарів, які готує Єпархіальна “К”;
 • реклама справ милосердя;
 • видрук посібників, газет, журналів, б’юлетнів з розповсюдженням по території Тернопільської області.

    Пропонуючи програму Макро “К” – Церква в будові солідарності миру, в дусі Євангелії, творити нове суспільство:

 • перше й найважливіше завдання – це вироблення Греко-Католицькою Церквою концепції структeризації сітки “К”(тобто розвитку парафіяльних “К”);
 • цикл семінарів, вишколів для священиків та майбутніх працівників “К”;
 • співпраця із громадськими організаціями, бізнесовими структурами, владою, політиками, ЗМІ;
 • розробка щорічної програми “К” – в межах Тернопільсько-Зборівської Єпархії;
 • створення теле- та радіо- програм “Милосердя”;
 • створення школи “К”;
 • звернення до Верховної влади з клопотанням по сприянню в законодавстві по питаннях благодійності з боку підпримств;
 • викладання курсу “К” у семінаріях;
 • створення школи волонтерів.

      Праця над цими проектами вимагає мобільності та великого штабу працівників.

      Однак бачиться новий підхід до вирішення соціальних проблем шляхом створення осередків парафіальних “Карітасів” на території Тернопільсько-Зборівської єпархії, а також залучення до співпраці православних парохій.

      З досвіду роботи можна запевнити, що багато питань вирішується на місцевому рівні, силами парофіяльної громади.

      Координуючи проект “Діти вулиці” при ТБФ “К” спостерігаємо жахливі умови проживання дітей, де великий процент належить вині батьків та бездіяльності місцевої влади, байдужості односельчан – остання надія на Церкву, особливо майбутню структуру милосердних служб.

      Ідеальний приклад: вирішення проблем бідності на рівні національного масштабу це здобутки митрополита Андрея Шептицького – це лічниці, сиротинці, благодійні їдальні, школи, іменні стипендії.

      Для українського суспільства варто і перейняти і добрий досвід Європи, яка уже протягом десятиліть має напрацювання у даній справі.

      На наших теренах: це приклад парафіяльного “К” у с. Остап’є, Підволочиського р-ну, де отець вирішив проблему дошкільного виховання дітей шляхом створення дитячого садка для 40-ка дітей із бідних родин.

  І. Анотація

      Живучи у сьогоднішньому світі християнин водночас бере участь у житті Церкви. Ця співдіяльність не тільки замикається у формуванні власної духовності цілої Церкви. Тому сопричастя у формуванні церковної науки та поширення Божого Слова займає важливе місце. Таким чином розвиваючи діяльність мирян в Церкві є можливість ясніше та багато ближче побачити і відчути наслідки праці Церковного Апостоляту та духовні потреби людини. Також знаючи і те, що не кожен мирянин знає своє місце та завдання в Церкві, випливає потреба у створенні центру мирянського апостоляту.

      При Тернопільсько-Зборівській єпархії УГКЦ не має сформованого центру, який би займався мирянським рухом, а відповідно координаційної ради, котра б об’єднувала мирянсько-християнські організації, покращила їх діяльність та розвивала структуру мирянського руху на місцях, що приблизить та удосконалить співдіяльність єпископа та мирян.

  ІІ.Опис проблеми:

      Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ охоплює понад 300 церков, парафій де не всюди функціонують хритиянсько-мирянські організації, і навіть існуючі діють нескоординовано, хаотично, без програми, чи плану співдіяльності із єпархією взагальному.

      Миряни є кількістю Церкви, а віра без діл мертва. Причина – це незнання свого місця та місії у Церкві. Більшість своїм обов’язком вважають недільну молитву, а все інше це справа священнослужителів.

      У державі є криза усіх цінностей суспільства, в тому числі права людини. Низка соціальних проблем.

      Брак практикуючих християн у політиці. Поєднання може частково зробити мирянський рух, братерство з Церквою та співдіяльність політиків, бізнесменів, суспільних діячів.

      Мала обізнаність із матеріалами ІІ Ватиканського Собору, а наслідок – не виховується добре молоде покоління, бракує християнського та патріотичного виховання.

      У Тернопільсько-Зборівській єпархії УГКЦ відсутня програма праці з мирянами.
  Над налагодженням цієї співпраці базуватиме свою діяльність Центр Мирянського Апостоляту.

  Мета проекту

      Надати мирянам можливість реалізувати в життя нові проекти співдіяльності з Церквою через створення мирянського центру апостоляту.

  Цілі і завдання проекту

      Центр Мирянського Апостоляту базуватиме свою діяльність по наступних напрямах роботи:
  1. Лист місцевого Ієрарха до членів єпархіальної ради про уповноваження і завдання центру мирянського апостоляту
  2. Пресконференція з Церковною ієрархією, а також з засобами масової інформації та зацікавленими сторонами.
  3. Навчання для координаторів Центру мирянського апостоляту
  4. Створення інформаційного центру з виходом до загально- соціальних засобів інформації
  5. Створення школи провідників Мирянського апостоляту
  6. Вивчення матеріалів ІІ Ватиканського Собору
  7. Створення осередків мирянського апостоляту
  8. Підготовка груп до Нової Євангелізації
  9. Сарепти
  10. Реколекції
  11. Масові заходи
  12. Доброчинна діяльність. Співпраця з “Карітасом”.
  13. Катехизація
  14. Пресово-видавнича діяльність

      Робота над проектами наступних кроків діяльності центру:

  • Залучення широкого кола волонтерів.
  • Доплата із бізнесових структур додатковим педагогам для праці у інтернатах.
  • Програма “Лікарні для всіх” та “Клініка на колесах” для неплатоспроможного населення.
  • Соціальні центри для дітей (матеріальна допомога, допомога в освіті), організація активного дозвілля (культура, спорт, духовність, ремесла, інтернет).
  • Створення реабілітаційних центрів для дітей з особливими потребами.
  • Соціальні центри для престарілих (матеріальна допомога, соціальна, медичні послуги, створення середовища спілкування та взаємопідтримки).
  • Праця з алкоголіками та членами їх родин.

  Слава Ісусу Христу!

 • © Розробка та розміщення - TRC, 2001