Зміст

Новини

Прес релізи

Церква в Україні

Історія УГКЦ

УГКЦ сьогодні

Офіційні документи

Патріархат

Бібліотека

Запитуємо священика

Контакти

Головна сторінка

Rambler's Top100

   В розділі...
     <<< Назад
  
• Євхаристія - кульмінація Таїн Християнського втаємничення
• Концепція поєднання Євхаристії із Хрещенням та Миропомазанням згідно з ККСЦ (CCEO)
• Євхаристійна практика у Київській Церкві
   7. Сергій Ковальчук. Євхаристія в контексті трьох Таїнств Християнського Втаємничення згідно Кодексу Канонів Східних Церков

На сучасному етапі східної каноністики питання служіння та уділення Пресвятої Євхаристії в контексті тайн християнського втаємничення є доволі новим та недостатньо вивченим. Після входження в дію нового Кодексу Канонів Східних Церков ця проблематика набрала ще більшої гостроти. Створений в дусі Другого Ватиканського Собору, новий Кодекс покликується на віднову автентичної східної традиції та ставить нові (в їх основі лежать давні правила) вимоги щодо служіння тайн.

Східні Церкви посідають цінний пласт східно-християнської традиції, котрий, походячи із апостольського насліддя, є фундаментом для усієї теперішньої та майбутньої богословської, канонічної, літургічної і т. п. думки. Ті з цих Церков, які приступили до унії із Римським Апостольським Престолом протягом другого тисячоліття, зберігали цю безцінну традицію. Проте, внаслідок історично-богословських процесів, вони затратили певні важливі елементи власного автентичного насліддя. До них належить зокрема момент євхаристійного причастя новоохрещених та миропомазаних осіб. Особливо це стосується уділення Тайни Тіла і Крові Христа немовлятам, які, приймаючи хрещення та миропомазання, стають повноправними членами Церкви, таїнственного Тіла Христового. Кодекс у двох своїх канонах (кан. 697 та кан. 710) говорить про традицію служіння Євхаристії у поєднанні із тайнами хрещення та миропомазання.

Метою цієї праці є вивчити та проаналізувати практику служіння Євхаристії в контексті тайн християнського втаємничення. За ціль ця наукова розвідка ставить виявлення та означення автентичної традиції Східної Церкви щодо причастя новоохрещених осіб згідно Кодексу Канонів Східних Церков.

Праця складається із трьох частин. У першій здійснюється богословсько-історичний аналіз тайни Євхаристії у її спільному служінні із хрещенням та миропомазанням. Розділ охоплює двотисячолітній період розвитку цієї практики та характеризує її становлення у Східній та частково у Західній Церквах. Окрему увагу щодо цього питання приділено постановам Другого Ватиканського Собору.

Другий розділ говорить про правову базу практики причастя новоохрещених згідно ККСЦ. Тут береться до уваги історично-правове становлення канонів 697 та 710, а також їхній аналіз та відношення до інших норм.

В третьому розділі вивчається окремо питання євхаристійної практики у Київській Церкві. Ця частина говорить про питомий розвиток Євхаристії у контексті тайн християнського втаємничення на українських землях, а також виявляє різниці цієї практики серед українських Церков. Окремо розглянуто сучасну практику служіння та уділення цієї тайни у Східних Католицьких та Православних Церквах.

Праця є спробою аналізу та виявлення автентичної традиції практики причастя новоохрещених та миропомазаних осіб у богословсько-канонічному ракурсі із елементами історчного аналізу.

Висловлюю щиру подяку викладачам факультету Східного Канонічного Права Папського Орієнтального Інституту за їхній внесок у віднову східної канонічної традиції та формування спеціалістів у каноністиці Східних Церков.

© 1995-2008 Українська Греко-Католицька Церква  Web від TRC