Зміст

Новини

Прес релізи

Церква в Україні

Історія УГКЦ

УГКЦ сьогодні

Офіційні документи

Патріархат

Бібліотека

Запитуємо священика

Контакти

Головна сторінка

Rambler's Top100

   В розділі...
     <<< Назад
  
• Пастирський лист Cиноду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви з нагоди Року Родини
• Звернення Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії з нагоди проголошення Року Родини
 Ікона
• Програма заходів
• Актуальна стаття
• "Пісня Серця" - Всеукраїнський конкурс сучасної релігійної пісні присвячений Року Родини
   Ікона

2003 – Рік Родини


Ікона Року Родини
Автори: Святослав Владика і Данило Турецький. Ікона є власністю Стрийської єпархії УГКЦ

Ця iкона є одним iз вiзуальних символiв Року Родини 2003. Її форма та змiст близькi за значенням до Молитви за українську родину Митрополита Андрея Шептицького, яку знаходимо на звороті ікони.

Сповнена людського, родинного тепла сцена, яку бачимо на iконi з видавництва “Свiчадо”, зображальними засобами схiднохристиянського iконопису говорить про те саме, що i молитва Митрополита Андрея. Вона представляє добру, святу родину (видiленi курсивом слова взято з молитви Митр. Шептицького).

Сяйво їхньої особистої святостi, виявлене у нiмбах, є пiдкреслено родинним через злиття цих нiмбiв (у Богородицi нiмб видiлений окремо, але є немов би продовженням сяйва святостi батькiв).

Нахиленi до дитини постатi батька i матерi – мов та священна “арка”, через яку увiйшла в свiт Богоотроковиця Марiя. Це вказує на те, що вони власним прикладом праведного життя добре виховали її.

Свята Анна тримає дитятко, а Йоаким пiдтримує їх обидвох, як правдивий опiкун.

Анна зображена злiва вiд Йоакима, зi сторони серця. У давньому iконописi переважно було навпаки, бо сидiння по правицi вказувало на гiднiсть особи та вияв шани до неї. Однак тут дружина представлена бiльше як потiха серця, що лиш доповнює її роль як помiчницi та порадницi.

Дiва Марiя тримає у лiвiй руцi квiтку, бо вона – квiт праведного роду, “паросток Єсея”, “розквiтлий жезл Аарона”. Без сумнiву – потiха та слава батькiв, краса свого народу.

Ризи Пресвятої Богородицi такi, як i на iконах, де вона представлена дорослою. Це показує, що покликання та гiднiсть Богоматеринства була дана Марiї вже вiд народження. Ризи Анни iдентичнi, хоч не такi насиченi у кольорi та позбавленi зiрок на мафорiї (символу приснодiвства), бо богослужебнi книги називають її “богоматiрю Анною”. Плащ Йоакима зеленого кольору – кольору надiї. Надiя на Бога, як духовна чеснота, була рисою цього благословенного подружжя, котре у своїй бiдi (бездiтностi) зверталося до Господа й уповало лише на Нього (згадаймо як голосно i вiдверто, згiдно передання, признаються до Бога цi праведники).

Пестливi рухи, якими батьки голублять дитя, стриманi та благоговiйнi, як це властиво мовi iконопису.

Лаконiчними i стриманими художнiми засобами iкона розкриває глибинну духовну сутнiсть доброї, святої родини.

Історична довідка

Зображення святих Йоакима та Анни похилених над Марiєю, повстає як сюжет циклу дитинства Богородицi в ХI–ХII столiттях (вiзантiйськi та давньоруськi фрески), коли у храмах, серед розгорнутого представлення подiй життя Марiї, з’являється сцена пригортання батьками довгоочiкуваної доньки. Дещо пiзнiше у збiрниках iконописних взiрцiв це зображення буде названо “пестощi Богородицi” (церковнослов’янською мовою – “ласканiє”). На вiдмiну вiд багатьох iнших сюжетiв дитинства Богородицi, описаних у Протоєвангелiї Якова (гл. I–VII), не iснує тексту, який би слугував лiтературним джерелом цiєї сцени. Тому основою iнтерпретацiї змiсту буде промовистiсть iконографiї – спосiб представлення сюжету i його мiсце у бiльших композицiях.

З ХIV столiття “Пестощi” стають частим (у деяких школах iконопису майже обов’язковим) фрагментом розгорнутої iконографiчної схеми молiльної iкони свята Рiздва Богородицi, або зображаються у житiйних клеймах образу святих Йоакима та Анни, як це зустрiчаємо у експозицiйнiй iконi ХVI столiття в Нацiональному музеї у Львовi.

У контекстi подiї Рiздва взаємне пригортання батьками довгоочiкуваної дитини можна розглядати як вiзуальний образ радостi у Бозi за щедрий дар набутого у глибокiй старостi батькiвства та знак-символ праведного, благословенного Богом, родоводу Марiї. Це останнє вказує на особливе богоотцiвство Йоакима та Анни, молитовного заступництва яких Церква просить у вiдпустах багатьох богослужiнь. Окрiм цього, це висловлює думку, що “рiд праведного благословиться”, адже саме цi святцi привели на свiт дитя, яке Бог вибрав Собi за Матiр.

Такi висновки щодо богословського змiсту сюжету базуються на двох iконографiчно значимих деталях зображення. Святi Йоаким i Анна завжди сидять на тронi (часто з “катизмою” i пiднiжком для нiг), що є атрибутом царської гiдностi та влади. По-друге – сцена Пестощiв зображується у правому нижньому кутi iкони Рiздва Богородицi (бiльш сематично значимому, нiж лiвий), або ж представлена в окремому клеймi житiйної iкони (що пiдкресює її важливiсть).

Цей сюжет пояснюють за допомогою слiв св. Iвана Дамаскина: “Благословеннi руки, якi Тебе носили, i уста осолодженнi Твоїми найчистiшими поцiлунками – уста лише Твоїх батькiв, щоб Ти сама завжди i у всьому залишалась Дiвою”. Цей поетично-величальний текст також пiдкреслює радiсть благословенного Богом праведного Богоотцiвства св. Йоакима i Анни. Окремою молiльною iконою сюжет пестощiв стає лише у ХХ столiттi.

© 1995-2008 Українська Греко-Католицька Церква  Web від TRC