Зміст

Новини

Прес релізи

Церква в Україні

Історія УГКЦ

УГКЦ сьогодні

Офіційні документи

Патріархат

Бібліотека

Запитуємо священика

Контакти

Головна сторінка

Rambler's Top100

   В розділі...
     <<< Назад
  
• Відомості про становище Греко-Католицької Церкви в західних областях України
• Арешти ієрархії УГКЦ у 1945 році
• Про перебіг Львівського псевдособору
 Постанова так званого Львівського собору 1946 р. щодо ліквідації Берестейської унії 1596 року
• Доповідна голови Ради в справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР з приводу ліквідації унії в УРСР
• Спогади про псевдособор його учасників та очевидців
   Постанова так званого Львівського собору 1946 р. щодо ліквідації Берестейської унії 1596 року

Постанова так званого Львівського собору 1946 р. щодо ліквідації Берестейської унії 1596 року, розрив з Римом та возз'єднання з Російською Православною Церквою

Збережено мову оригіналу

8 березня 1946 року

ПОСТАНОВА СОБОРУ
про ліквідацію Берестейської унії 1596 р., про розрив з Ватика­ном та про возз'єднання з Руською православною церквою

Зібравшись у кафедральному храмі Святого Юрія у Львові, перший раз в історії волелюбних народів, братськи об'єднаних в Ве­ликому Союзі Радянських Соціалістичних республік, зібрані в єдину Українську Радянську державу і український нарід став з'єдинений, заслухавши доповідь голови Централі Ініціативної групи греко-католицької Церкви по возз'єднанню з Руською Православною Церквою о. д-ра Гавріїла Костельника і після переведеної дискусії, Собор стверджує:

1. Що Рим штучно виломився в XI столітті з первісної братер­ської православно-соборної Церкви, щоб таким чином накинути свою диктатуру всій Церкві; що церковна унія була накинута на­шому народові в. XVI столітті римо-католицькою агресивною Польщею, як міст до спольщення і златинізування нашого ук­раїнського (і білоруського) народу; що в теперішній нашій ситу­ації, коли завдяки героїчним подвигам і славній перемозі Ра­дянського Союзу, всі українські землі найшлися разом і ук­раїнський нарід став хазяїном на всіх своїх землях, було б неро­зумним піддержувати далі уніатські тенденції і було б непрощен­ним гріхом продовжувати в нашому народі ненависть та братовбійну борню, причиною якої була в історії унія та й завжди мусить бути.

Виходячи з цих засад, Собор постановив відкинути постанови берестейського Собору з 1596 року, зліквідувати унію, відірва­тись від Ватикану і повернутись до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви.

2. Зважаючи на Христові слова «да всі будуть єдино», тобто, що християнам слід єднатися в любові і богопочитанні, постано­вивши приєднатися до Руської Святої Православної Церкви, Собор вважає необхідним вислати в цій справі прохання до Його Святості Алексія, патріарха Московського і всієї Русі, і про свої постанови повідомити Раднарком УРСР, а також Голову Ради в справах Руської Православної Церкви при Раді Народних Комісарів СРСР.

3. Зважаючи, що римські папи в історії завжди вели свою себе­любну політику, Собор висловлює своє переконання в тому, що в умовах, коли волелюбні народи всього світу боролись за своє існування, Ватикан цілком стояв на боці кривавого фашизму і ви­ступив проти Радянського Союзу, який зусиллям всіх братськи об'єднаних народів захистив наш український нарід від рабства і знищення та об'єднав всі наші землі в єдину Соборну Українську Радянську Державу, а тим самим і визволив нас від національно­го і церковно-релігійного поневолення.

Собор висловлює від імені всього духовенства і віруючих свою глибоку подяку за це визволення державним мужам Великого Ра­дянського Союзу і Української Держави, довір'я до яких так од­нодушно продемонстрували всі народи під час виборів до Вер­ховної Ради СРСР, і свідчить про незломну вірність своїй Батьківщині.

4. 3 нагоди повороту до Святої Православної Церкви, Собор постановив вислати відповідні телеграми до Його Святості Царгородського Вселенського Патріарха, до Його Святості Алексія Патріарха Московського і всієї Русі, до Його Високопре­освященства Йоана, митрополита Київського і Галицького, Ек­зарха всієї України, а також прийняти звернення від Собору до всього духовенства і віруючих уніатської Церкви, щоб поверну­лись до віри своїх предків.

Діяння Собору греко-католицької церкви 8-10 березня 1946 ро­ку у Львові. Видання Президії Собору.-Львів, 1946.- С. 127, 128.

На початок 


© 1995-2008 Українська Греко-Католицька Церква  Web від TRC